Zimowy obóz artystyczno-jeździecki

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na obóz artystyczno-jeździecki 2015 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym oraz Ośrodku Jazdy Konnej Tanew w Ulanowie!

174783_obraz_kon_zima

Obóz odbędzie się w terminie 01-05.02.2015 (5 dni).

Cena za obóz to 650 zł. W tej cenie oferujemy między innymi:

– zakwaterowanie w hotelu i pełne wyżywienie,

– jazdy konne, przejażdżki sankami, saniami lub bryczką (w zależności od warunków atmosferycznych) pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorów,

– zajęcia teoretyczne dotyczące jeździectwa prowadzone przez zootechnika,

– warsztaty artystyczne z pedagogiem szkolnym z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć,

– wycieczkę poza teren Ośrodka.

Na zgłoszenia wraz z zaliczką (wynoszącą 50% ceny obozu) czekamy do dnia 20.01.2015.

Zaliczkę można uiścić na konto lub bezpośrednio w recepcji Hotelu Galicja w Ulanowie (nr konta bankowego 84 1930 1233 3730 0722 3578 0001). Prosimy również o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu zgłoszenia uczestnika. Pozostałe 50% przyjmujemy przelewem bądź gotówką w dniu rozpoczęcia obozu.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.

Rezygnacja z udziału w obozie na 7 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obozu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem powiadomienia telefonicznego lub listowego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Tanew w Ulanowie. W takim przypadku uczestnikowi (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmie (w przypadku osób prawnych) przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w obozie na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia obozu, Ośrodek nie zwraca wcześniej wpłaconej zaliczki.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne także ze zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833) przez Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy oraz Jazdy Konnej TANEW w Ulanowie.

Kontakt:

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Tanew

Ośrodek Jazdy Konnej Tanew

ul. Podlądzie

37-410 Ulanów, pow. niżański, woj. podkarpackie

Tel.: 794 700 454

605 615 804

Recepcja Hotelu:

Tel./Fax: (15) 876 36 29

Tel.: (15) 876 46 23 / (15) 876 30 43

Tel.: 693 709 570

               info@tanew.pl

Strona internetowa: www.tanew.pl,   www.tanew.pl/osrodek-jazdy-konnej-tanew-w-ulanowie/

Facebook: „Ośrodek Jazdy Konnej Tanew”, „Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Tanew”, „Hotel Galicja”

Nr konta bankowego: 84 1930 1233 3730 0722 3578 0001

Serdecznie zapraszamy.

 

powrót