Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Firma Wielobranżowa PROMUS Katarzyna Gancarz-Sobiło „z siedzibą w : 37-410 Ulanów  ul.Podlądzie

rodo@tanew.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wykonania usługi lub dostawy towaru.

  • W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres :

Do czasu wycofania zgody.

2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do wykonania dostawy towarów lub wykonania usługi ,  zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją nie podania jest brak możliwości  wykonania dostawy towarów lub wykonania usługi ,  zawarcia umowy.

5) Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

6) Dane Mogące Podlegać  rejestracji i przetwarzaniu :

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, login, IP, PESEL, numer paszportów, numer dowodu tożsamości, adres, NIP tel .kont.)
  • dane adresowe (kod, miasto, ulica, numer domu)
  • dane transakcyjne (numery kont bankowych )
  • historia komunikacji

W przypadku konieczności dokonania modyfikacji rodzaju danych wskazanych na liście, tj. dodania nowych danych lub usunięcia danych osobowych wskazanych na dzień Przekazania danych, Klient poinformuje o tym ” Firma Wielobranżowa PROMUS Katarzyna Gancarz-Sobiło”.w formie pisemnej lub mailowej, przy czym każdorazowa modyfikacja danych osobowych wskazanych na liście nie wymaga formy aneksu do niniejszej Klauzuli, a jedynie pisemnego oświadczenia Klienta złożonego ” Firma Wielobranżowa PROMUS Katarzyna Gancarz-Sobiło”  z dokładnym wskazaniem modyfikacji danych osobowych, jakie wprowadza w liście.